Lejon Kemi

Allt kvalitetsarbete i Lejon Kemi utgår ifrån att kunden skall stå i centrum och vara nöjd med både Lejon Kemis produkter och service. Målsättningen är att kunden skall få rätt produkt, i överenskommen kvalitet, i beställd kvantitet, till rätt leveransställe på utsatt tid samt få en god service.

Vårt kvalitetssäkringsarbete är en kontinuerlig process som omfattar hela verksamheten. Redan vid utvecklingen av en ny produkt påbörjas kvalitetssäkringsarbetet som sedan löper hela vägen från inköp av råvaror, tillverkning och förpackning till färdiga produkter. 

Kvalitetssäkringsarbetet syftar även till att effektivisera produktionen och minska kassationen med målsättningen ”0-fel” i produktionen samt nöjda kunder. Vår kvalitetssäkring möjliggör full spårbarhet från levererad produkt till använda råvaror, så att eventuella fel och brister kan åtgärdas effektivt. 

Lejon Kemi AB:s kvalitetspolicy

 

 

  

Utveckling och tillverkning av effektiva miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för industri och privatkonsumentbruk sedan 1988.

Copyright 2014 - 2017, Lejon Kemi AB

Kundkontakt: tel. 076-827 00 96