Lejon Kemi

Allt vårt kvalitetsarbete utgår ifrån att kunden ska stå i centrum och vara nöjd med både våra produkter och vår service. Målsättningen är att kunden skall få rätt produkt, i överenskommen kvalitet, i beställd kvantitet, till rätt leveransställe på utsatt tid samt få en god service. Vårt kvalitetsarbete är en kontinuerlig som syftar till att effektivisera produktionen, minska kassationen och nå mål 0-fel i produktionen samt nöjda kunder. Lejon Kemis kvalitetssäkringssystem möjliggör full spårbarhet i hela produktionskedjan.

Lejon Kemi AB:s kvalitetspolicy

 

 

  

Utveckling och tillverkning av effektiva miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för industri och privatkonsumentbruk sedan 1988.

Copyright 2014 - 2022, Lejon Kemi AB

Kundkontakt: tel. 076-827 00 96