Lejon Kemi

Grunden för allt miljöarbete i Lejon Kemi är att minimera verksamhetens och produkternas hälso- och miljöpåverkan under deras hela livscykel från grundråvaror, råvarutillverkning, tillverkning, transport och praktisk användning av produkterna till utsläpp i recipienten.

Läs mer... (Miljöpolicy)

 

Utveckling och tillverkning av effektiva miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för industri och privatkonsumentbruk sedan 1988.

Copyright 2014 - 2022, Lejon Kemi AB

Kundkontakt: tel. 076-827 00 96