För kunder som är intresserade av att lansera effektiva och miljövänliga kemisk-tekniska produkter under eget varumärke kan vi erbjuda:

  • Brett utbud av effektiva miljöanpassade kemisk-tekniska produkter
  • Produktutveckling från idé till färdig produkt
  • Kvalitetssäkrad legotillverkning av både flytande och pulverformiga produkter
  • Logistiklösningar omfattande bl.a. lagerhållning och utleverans av produkter
  • Teknisk rådgivning och framtagning av underlag till bl.a. etiketter och säkerhetsdatablad

Läs mer...