Lejon Kemi

Sot från brandrök kan innehålla många olika typer av giftiga, cancerogena och andra hälsoskadliga ämnen beroende på vad som brinner och under vilka förhållanden förbränningen sker. Flera vetenskapliga studier visar att långvarig och upprepad exponering för sot ökar risken för uppkomsten av svåra sjukdomar som t.ex. cancer. För att minimera hälsoriskerna är det viktigt att ha en helhetssyn på hur exponeringen för sot kan minimeras i alla led. Detta kan bl.a. ske genom användning av personlig skyddsutrustning, säker hantering av sotförorenad utrustning, god ventilation, lämplig utformning av tvättlokaler och tvättprocesser samt genom noggrann rengöring av andningsapparater, skyddskläder, verktyg, arbetsbänkar, brandslangar, lokaler, fordon och annat som förorenas av sot.

För att underlätta rengöringen har Lejon Kemi utvecklat och anpassat en serie rengöringsmedel speciellt för att möta de behov som finns inom räddningstjänster och då främst brandkårer. Utvecklingen av produkterna har gjorts i samråd med bl.a. forskare, specialister inom olika områden och med räddningstjänstpersonal samt tillverkare av andningsapparater. Produktsortimentet omfattar rengöringsmedel för andningsapparater, arbetsbänkar, lokaler, maskiner, verktyg, brandslangar, fordon, garage- och verkstadsgolv m.m. Flera av produkterna innehåller speciella tillsatser som bl.a. kapslar in sotpartiklar och som underlättar vid efterföljande rengöring. Doserings- och appliceringsutrustning av hög kvalitet möjliggör enkel, säker och exakt dosering och användning av produkterna. För fordonsrengöring finns skumpåläggningsutrustning som avsevärt minskar aerosolbildningen vid tvätt vilket förbättrar arbetsmiljön samtidigt som rengöringseffekten ökar och åtgången av medel minskar vilket minskar kostnaderna och miljöbelastningen.

Miljö och kvalitet – Se bolagets miljö- och kvalitetspolicy

 

 

Utveckling och tillverkning av effektiva miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för industri och privatkonsumentbruk sedan 1988.

Copyright 2014 - 2017, Lejon Kemi AB

Kundkontakt: tel. 076-827 00 96