Lejon Kemi

1989 – 1990 Ett 20-tal tvätt-, disk- och rengöringsmedel utvecklas för yrkesmässig användning som för sin tid på ett unikt sätt kombinerar hög rengöringseffekt i nivå med de bästa marknadsledande produkterna samtidigt som produkterna uppfyller högt ställda miljökrav som ”Bra Miljöval” och låg användningskostnad.
1990 – 1991 Utveckling av ett av de första tvättmedlen med perkarbonat som blekmedel istället för miljöskadlig perborat. Tvättmedlet lanseras av Coop år 1991 under varumärket Änglamark och av ICA år 1992 under varumärket SKONA. Metoden att stabilisera perkarbonat för användning i tvättmedel och maskindiskmedel erhåller patent. Tvättmedlen uppfyller kraven för ”Bra Miljöval”.
1990 – 1991 Utveckling av lågalkaliskt maskindiskmedel utan lut och med perkarbonat som blekmedel. Maskindiskmedlet är säkrare att använda än frätande lutbaserade maskindiskmedel och miljövänligare än maskindiskmedel med klorbaserade blekmedel som dittills totalt dominerat marknaden. Produkten lanseras av Coop under varumärket Änglamark. Produkten beviljas patent. Maskindiskmedlet uppfyller kraven för ”Bra Miljöval”.
1992 Effektivt mjukmedel baserat på förnyelsebara snabbt biologiskt nedbrytbara ämnen utvecklas och lanseras av Coop under varumärket Änglamark. Mjukmedlet är lika effektivt men avsevärt miljövänligare än de mjukmedel baserade på distearyldiammoniumklorid som dominerat marknaden. Produktens sammansättning beviljas patent.
1994 En ny generation av tvätt-, disk- och rengöringsmedel samt hygienprodukter lanseras som kombinerar hög rengöringseffekt och kvalitet med högt ställda miljökrav och låg användningskostnad. De flesta av produkterna uppfyller kraven för ”Bra Miljöval” och Astma- och Allergiförbundets krav för märkning med deras logotype. Produkterna (23 st.) lanseras av Copp under namnet Änglamark under 1994 och åtta av produkterna lanseras av FDB i Danmark år 1996. Flera av produkterna blir senare ”Bäst i Test” i Sverige och Danmark.
1995 – 1996 Högkoncentrerade vit- och kulörtvättmedel lanseras förpackade i vattenlösliga doseringspåsar. Tvättmedlen är lika effektiva eller bättre än de bästa marknadsledande produkterna med 30 – 35 % lägre dosering samtidigt som de uppfyller kraven för märkning med ”Bra Miljöval”.
1995 – 1996 Högkoncentrerat handdiskmedel med unik sammansättning utvecklas och lanseras under namnet Rent Naturligt och av Coop under namnet Änglamark och av FDB i Danmark under namnet GreenCare. Handdiskmedlet blir bäst i test i konkurrens med de bästa marknadsledande handdiskmedlen i tester utförda av Forbrugerstyrelsen i Danmark (Råd & Resultater nr. 9, 1996). Handdiskmedlet uppfyller kraven för ”Bra Miljöval”. Sida 3 (4)
1995 – 2001 En serie effektiva och höggradigt miljöanpassade hjälp- och underhållskemikalier utvecklas för användning inom pappers- och massaindustrin. Produkterna lanseras i Sverige 1997 och används av ett 30-tal pappers- och massabruk bruk några år senare. 2000 Högkoncentrerat allrengöringsmedel med ny unik sammansättning lanseras och säljs av bl.a. Helsam AS i Danmark under namnet Rent Naturligt. Allrengöringsmedlet blir testvinnare i konkurrens med 24 handdiskmedel som säljs på den danska privatkonsumentmarknaden i opartiskt test utfört av tidskriften Taenk + Test Forbrugerbladet nr. 9, år 2000. Allrengöringsmedlet uppfyller kraven för ”Bra Miljöval”.
2004 – 2005 En serie effektiva, koncentrerade och miljöanpassade tvätt- disk- och rengöringsmedel utvecklas. Produkterna lanseras av i Malaysia av Brejaya Group.
2008 Ett antal barnhygienprodukter utvecklas, flytande tvål, schampo, badtvål, barnolja, babylotion och barnsalva som uppfyller mycket högt ställda miljökrav bl.a. ”Bra Miljöval” och krav på användarsäkerhet. Produkterna lanseras av Naty AB och säljs i över 15 länder.
2008 – 2009 Fordons- och båtrengöringsprodukter utvecklas speciellt för applicering med skumpåläggare. Produkterna ger ett tätt skum med god vidhäftningsförmåga på vertikala ytor vilket ökar rengöringseffekten och minskar förbrukningen av medel. Genom skumpåläggning elimineras det mesta av aerosolbildningen jämfört med att rengöringsmedel sprejas på objekt som skall rengöras. Detta förbättrar avsevärt arbetsmiljön. Lägre förbrukning av medel ger lägre kostnader och minskad miljöbelastning. Produkterna lanseras under namnet One100 Professional år 2011 och säljs till 100-tals åkerier, taxi- och bussbolag samt vissa industriföretag i Sverige.
2011 – Medel för tvätt av andningsapparater utvecklas som används av rökdykare vid brandkårer. Produkten lanseras våren 2013 och säljs av Interspiro under namnen BA Cleaner och BA Manual Cleaner. Interspiro ingår i Ocenco gruppen som är en av världens största leverantörer av andningsskydd bl.a. till räddningstjänster.
2012 – Unikt nagellackborttagningsmedel utvecklas som är effektivt, i det närmaste luktlöst, inte torkar ut huden och som inte är klassificerat som hälsoskadligt, brandfarligt och som är uppbyggt av snabbt biologiskt nedbrytbara ämnen. Innehållet i produkten är patentsökt.
2014 – 2016 En serie avfettnings- och rengöringsmedel utvecklas och optimeras för att möta de behov som finns inom brandkårer av tvätt fordon, verktyg, garage- och verkstadsgolv, arbetsbänkar, lokaler, brandslangar, skyddskläder, andningsapparater m.m. Produkterna är optimerade för att tvätta bort sot och flera av produkterna innehåller tillsatser som kapslar in sotpartiklar.

Alla referenser

 

Utveckling och tillverkning av effektiva miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för industri och privatkonsumentbruk sedan 1988.

Copyright 2014 - 2022, Lejon Kemi AB

Kundkontakt: tel. 076-827 00 96